மஜகவின் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்

மஜகவின் குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்

இந்தியாவின் 70 வது குடியரசு தின விழா வாழ்த்துக்களை நாட்டு மக்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்.

மொழி, மதம், அரசியல், கலாச்சாரம், பண்பாடு, கொள்கைகள், வெவ்வேறு தட்ப வெப்ப நிலைகளுடன் கூடிய வட்டார கூறுகள் என இவற்றை கடந்து “வேற்றுமையில் ஒற்றுமை் ” என்ற நிலைபாட்டோடு பயணிக்கிறோம் என்பதே நமது சிறப்பாகும்.

இந்நாளில் ஜனநாயக தத்துவங்களையும், நமது சுதந்திரப் போராட்ட தியாகிகளின் சிந்தனைகளையும் பாதுகாக்க உறுதி ஏற்போம் என்று கூறி அனைவருக்கும் குடியரசு தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *