இந்தியா சுட்டு வீழ்த்திய பாக் போர் விமானத்தின் சிதைந்த பாகங்கள்

இந்திய விமானப் படையால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்ட, பாகிஸ்தானின் எஃப்16 ஜெட் ரக போர் விமானத்தின் சிதைந்த பாகங்கள், பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் விழுந்து கிடக்கும் புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன.

நேற்று காலையில் பாகிஸ்தானின் விமானப்படையைச் சேர்ந்த எப் 16- ரக போர் விமானங்கள் மூன்று, காஷ்மீர் மாநில எல்லையை ஒட்டிய வான் பரப்பில் நுழைந்தன. இந்திய போர் விமானங்கள் அவற்றை நடு வானில் மடக்கி துரத்தியதால், அந்த விமானங்கள் மீண்டும் பாகிஸ்தான் பகுதிக்குள் தப்பிச் சென்றன.

இதில் ஒரு விமானம் மட்டும் இந்திய விமானப்படையால் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டது. அந்த விமானத்தின் சிதைந்த பாகங்கள் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் விழுந்துகிடக்கும் புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. பாகிஸ்தான் ராணுவ அதிகாரி உள்ளிட்டோர் எஃப்16 விமானத்தின் சிதைந்த பாகங்களை பார்வையிடும் புகைப்படமும் வெளியாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *