வியன்னா டென்னிஸ் போட்டியில் ஜப்பானின் கீ நிசிகோரி இறுதிக்கு முன்னேற்றம்

ஆஸ்திரியத் தலைநகர் வியன்னாவில் நடைபெறும் டென்னிஸ் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்துக்கு ஜப்பானின் கீ நிசிகோரியும் தென்னாப்பிரிக்காவின் கெவின் ஆண்டர்சனும் தகுதி பெற்றுள்ளனர். வியன்னாவில் நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஜப்பானின் கீ நிசிகோரி கசக்கஸ்தானின் மிக்கைல் குக்குஷ்கினை ஆறுக்கு நான்கு, ஆறுக்கு மூன்று என்கிற நேர் செட்களில் தோற்கடித்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவின் கெவின் ஆண்டர்சன், ஸ்பெயின் நாட்டின் பெர்னாண்டோ வெர்டாஸ்கோவை ஆறுக்கு மூன்று, மூன்றுக்கு ஆறு, ஆறுக்கு நான்கு என்கிற செட் கணக்கில் தோற்கடித்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *