சட்டரீதியாக போராடாமல் ஏன் தெருவில் இறங்கி போராடுகிறீர்கள் என ஜாக்டோ ஜியோவுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி

சட்டரீதியாக போராடாமல் ஏன் தெருவில் இறங்கி போராடுகிறீர்கள்? – உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி

சட்டரீதியாக போராடாமல் ஏன் தெருவில் இறங்கி போராடுகிறீர்கள் என ஜாக்டோ ஜியோவுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி

அரசின் நிதி நிலை விவகாரங்களில் தலையிட முடியாது எனவும் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கருத்து

கோரிக்கைகள் குறித்து அரசும் – ஊழியர்களும் தான் பேசி பிரச்சனையை தீர்க்க வேண்டும் – நீதிபதிகள்

சட்டப்போராட்டம் நடத்தாமல் எதற்கெடுத்தாலும் தெருவுக்கு வந்து போராடுவது சரியல்ல – உயர்நீதிமன்றம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *