எரிவாயு சிலிண்டர் விலை 6 ரூபாய் குறைந்தது

எரிவாயு சிலிண்டர் விலை 6 ரூபாய் குறைந்தது

மானியத்துடன் கூடிய எரிவாயு சிலிண்டர் விலை 6 ரூபாய் குறைந்தது.

சர்வதேச சந்தையில் ஏற்பட்ட வீழ்ச்சியால் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் நடவடிக்கை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *