பெல்ஜியம் உயிரியல் பூங்காவில் இந்த ஆண்டின் முதல் ஆண் யானைக்குட்டி பிறந்தது

பெல்ஜியம் உயிரியல் பூங்காவில் இந்த ஆண்டின் முதல் ஆண் யானைக்குட்டி பிறந்தது

பெல்ஜியத்தில் இந்த ஆண்டின் முதல் ஆண் யானைக்குட்டி பிறந்ததுள்ளதை விலங்கியல் பூங்கா நிர்வாகிகள் கொண்டாடி வருகின்றனர். பிளாக்கென்டல் ((Planckendael zoo)) உயிரியல் பூங்காவில் ஆசிய யானைகள் வளர்க்கப்பட்டு வருகின்றன. அதில் கருவுற்றிருந்த பெண் யானை ஒன்று, அழகிய ஆண் குட்டி ஒன்றை ஈன்றெடுத்தது.

பிறந்து சிலமணி நேரம் ஆனதும் அந்த யானைக்குட்டி பார்வையாளர்கள் பார்ப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது. நின்று கொண்டே தூங்கி விழுவதும், தத்தித்தாவி நடப்பதும் போன்ற சேட்டைகளால் யானைக் குட்டி பார்வையாளர்களின் கவனத்தைக் கவர்ந்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *