காலா திரைப்படம் ரிலீசாக இருப்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நாடார் மக்கள் சக்தி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அ. ஹரி நாடார் கைது !

காலா திரைப்படம் ரிலீசாக இருப்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நாடார் மக்கள் சக்தி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அ. ஹரி நாடார் கைது !

காலா திரைப்படம் ரிலீசாக இருப்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நாடார் மக்கள் சக்தி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அ. ஹரி நாடார் கைது மாம்பழம் காவல் நிலையத்தில் தங்கவைக்கப்பட்டு உள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *